Лето јесен зима пролеће - 夏 秋 冬 春 - / ZABADAK (2013)

Лето јесен зима пролеће - 夏 秋 冬 春 -
ZABADAK (2013)

1. Лето -夏-
2. јесен -秋-
3. зима -冬-
4. пролеће -春-
Reviews (1)
明日の #北ティア は勝手にTribute to zabadakのつもりで参加します。